Benefiční dílna a divadlo

Přerov: Vzdělávací divadélko s malováním sádrových odlitků z vlastní dílničky

Tým kamarádů, mladých dobrovolníků ve věku 8 až 25 let, chce různými aktivitami (dílna, divadlo, programy se zvířaty) integrovat znevýhodněné skupiny, např. děti s postižením do většinové společnosti. Hlavní částí projektu je výroba sádrových odlitků určených k následnému vybarvování účastníky jednotlivých aktivit. Dobrovolníci pro děti dále připravili interaktivní formou divadélko obsahující besedu o vzdělávání a přírodě. Z projektu by měla vzniknout i metodika, která je určena pedagogickým pracovníkům se zaměřením na speciální pedagogiku.

Podpořili jsme částkou 2 500 Kč na pořádání akce. Výtěžek akce zdvojnásobujeme až do výše 15 000 Kč.