Betlém, který vytváří celá ves

Jeníkovice: Sejdeme se u betléma

Cílem projektu má být dřevěný Jeníkovický betlém vytvořený během roku 2016 dětmi i dospělými obyvateli obce za pomoci místních profesionálů. Všichni obyvatelé se mohou zapojit do navrhování, výroby i instalace betléma a následně v předvánočním čase možnost společně sdílet radost z hotového díla.

Projekt byl podpořen částkou 23 200 Kč.