Mirka, Dan, Pepa a další obyvatelé chtějí, aby Bežerovice jako malá obec zůstala živá, inspirovala ostatní v okolí a pokračovala ve své historii která sahá až do roku 1411. Chtějí být komunitou otevřenou a aktivní. Chtějí, aby si lidé z okolí byli blíž.

Proto se rozhodli uspořádat v létě velkou Přístavní slavnost pro širší veřejnost, které se účastní 250 – 300 lidí z okolních i vzdálenějších obcí. Na podzim pak společně s Obcí Sudoměřice u Bechyně chtějí vysadit novou alej původních ovocných dřevin podél polní cesty, po které chodí do práce, do školy i za zábavou. Věří, že tak širší sousedská komunita začne více společně plánovat akce i projekty pro zvelebení okolí a komunity samotné. Lidé se více poznají, najdou témata ke vzájemné pomoci a spolupráci, začnou spolu něco dělat. Bežerovice tak přestanou být „opuštěnou osadou“ v údolí, ale významným bodem, který bude propojovat všechny, kteří mají chuť a nebojí se být více spolu.

www.sudomerice.cz/hasici-bezerovice/o-nas/

realizátor: Miroslava Špačková
místo: Bežerovice (Tábor), Jihočeský kraj
období realizace: 20. 5. 2018 – 20. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč