Biatlonový areál rozděluje město

Rychlé granty Česká republika Jihočeský

Vimperk: Po informační kampani přicházejí na řadu odborné posudky

Nadace Via podpořila letos v rámci Rychlých grantů uspořádání informační kampaně o biatlonovém areálu ve Vimperku. Vedení města a část sportovní veřejnosti, která je spojena s místním lyžařským oddílem (Ski klub Šumava), nejsou ochotni přistoupit na žádnou jinou než maximalistickou variantu výstavby projektu biatlonového areálu. V současné chvíli město nechalo na pokyn krajského úřadu vypracovat dokumentaci SEA (posouzení vlivu koncepce na životní prostředí). Odpůrci záměru zkoušeli s představiteli města jednat o variantním, ekonomicky i ekologicky šetrnějším řešení. Změny záměru může být ale dosaženo jen tehdy, bude-li nařízena vyšším úřadem a nikoli dialogem s obyvateli, kteří s projektem v jeho současné podobě nesouhlasí. Odpůrci záměru nyní budou potřebovat několik zásadních posudků, které mohou rozporovat městem dodanou dokumentaci SEA, posouzení vlivu projektu na významné krajinné prvky a krajinný ráz a konečně hydrobiologický posudek.

Projekt jsme podpořili částkou 24 000 Kč.

Sdílejte :