Bio Bezdíkov je projektem Spolku sousedů ze Škvorce nedaleko Prahy. Z původního nápadu uspořádat letní promítání pro své sousedy se stalo základním kamenem nejen kulturního dění nejen v samotném Škvorci, ale i blízkém okolí. Kromě filmových představení se tak sousedé mohou potkávat besedách, vlastivědných vycházkách, akcích pro děti i pro seniory. Hraje se dokonce i bingo! Daří se tak naplňovat záměr – posilování sousedských vazeb v místě, kde docházelo k velkým rivalitám mezi starousedlíky a novými obyvateli.

Tato aktivní komunita lidí dokázala svému okolí, že umí stát na vlastních nohou. Jejich dvouleté snažení nakonec vyústilo ve vítězství společné kandidátky v komunálních volbách. Bude tak mít možnost uskutečňovat nové plány a přinášet svůj elán i do správy věcí veřejných.

www.biobezdikov.cz
www.spoleksousedu.cz
facebook

realizátor: Spolek sousedů
místo: Škvorec, Středočeský kraj
období realizace: 1. 5. 2018 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč