Ve Škvorci se daří propojovat starousedlíky s novými obyvateli

Bio Bezdíkov je projektem Spolku sousedů ze Škvorce nedaleko Prahy. Z původního nápadu uspořádat letní promítání pro sousedy se stal odrazový můstek pro kulturní a jiné dění nejen v samotném Škvorci, ale i v blízkém okolí. Kromě filmových představení se tak sousedé mohou potkávat na besedách, vlastivědných vycházkách, akcích pro děti i pro seniory. Hraje se dokonce i bingo. Daří se tak naplňovat záměr, kterým je posilování sousedských vazeb v místě, kde docházelo k velkým rivalitám mezi starousedlíky a novými obyvateli.

realizátor: Spolek sousedů
místo: Škvorec
období realizace: 1. 5. 2018 – 31. 10. 2018
projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč