Biotop na Horňácku

Kristýna Kouřilová s dobrovolníky z Horňácka založili v podhůří Bílých Karpat environmentální kroužek a výukový biotop – sad s loukou a polem pro všechny věkové generace. Obnovili tak část původního přírodního biotopu typického pro jejich region. V říjnu 2020 se podařilo zrealizovat výsadbu starých odrůd ovocných stromů, která byla spojena s kuchařskou soutěží na téma jablíčka. Tvořila se zde také krmítka pro ptáky a vyráběly se dekorace z kaštanů. Další průběh projektu zkomplikovala protiepidemická opatření, ale v průběhu zimy děti alespoň loupaly ořechy ptáčkům a s pomocí maminek instalovaly nová krmítka na stromy. Když na jaře došlo k rozvolnění opatření, vrhli se místní na druhou výsadbu. Tentokrát byly vysazeny stromy a keře užitečné nejen pro lidi, ale také pro zvěř – jako úkryty, domov, nebo potrava. Také se podařilo vysadit louku s osevní směsí z CHKO Bílé Karpaty, vytvořit zázemí s bylinkovým záhonem, suchou kamennou zídkou pro plazy, hmyzí hotel, ohniště nebo tzv. „logger“, což je hromada dřeva, která slouží jako úkryt pro brouky nebo v zimě pro ježky. V sadu se už konaly i první přednášky odborníků – o stříhání stromků, o světě brouků, dravců, o včelaření nebo o zahradničení bez rytí. Dokončení projektu oslavili místí táborákem a organizátoři mají největší radost, že se podařilo přilákat nové lidi a rozšířit komunitu. Díky dalším vybraným financím skrz online dárcovskou kampaň na Darujme.cz se ještě uskuteční instalace posezení a zakoupení výukového dendrofonu s motivy stromů.

realizátor: Spolek pro Rodinu z.s.  
místo: Javorník, Jihomoravský 
období realizace: 9/2020 – 6/2021
projekt byl podpořen částkou 70 000