Bobří zahrada

Skauti z Hranic na Moravě ve spolupráci s dalšími podobně smýšlejícími nadšenci vybudovali v centru města komunitní zahradu s eko centrem. Zahradu budou využívat skauti ke svým schůzkám, děti z lesního klubu a dále také školy a široká veřejnost v rámci vzdělávacích, charitativních, ale i neformálních sousedských akcí. Jejich cílem bylo vytvořit příjemné, bezpečné a inspirativní prostředí, kde se budou scházet a vyměňovat si zkušenosti a dovednosti lidé všech věkových kategorií a bude tak docházet k posilování mezilidských vztahů v rámci místní komunity. Tento cíl se jim naplnit podařilo a dokonce získali i certifikát Přírodní zahrady. Do budoucna by rádi zahradu plně otevřeli veřejnosti.  

realizátor: Junák – český skaut, středisko Psohlavci Hranice, z.s. 
místo: Hranice, Olomoucký kraj 
období realizace: 5/2021 – 4/2022 
Projekt byl podpořen částkou 70 000 Kč

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny.