Boj za zrušení lomu pokračuje

Hvozdečko, Bouzov: Nechceme lom za domem, zrušení dobývacího prostoru

Projekt navazuje na projekt „Nechceme lom za domem“ realizovaný Sdružením Holý vrch na začátku tohoto roku. Díky předchozímu projektu se podařilo přiblížit se k cíli. Spolek dosáhl nesouhlasného stanoviska EIA k povolení těžby vápence, které následovalo po veřejném projednávání, kde se spolek za velké podpory místních obyvatel aktivně účastnil a rozhodujícím způsobem ovlivnil projednávání záměru. Nyní jsou podnikány návazné kroky k trvalému zajištění území proti těžbě. Zrušení nezákonně stanoveného dobývacího prostoru je dalším a velmi podstatným opatřením, jak dosáhnout úspěchu a trvale zabránit v těžbě a likvidaci přírody ve Hvozdečku a okolí a znemožnit další řízení a podávání návrhů na těžební činnost v této oblasti.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.