Bude v Neveklově Komunitní centrum?

Živá komunita Česká republika Středočeský

Hllavním cílem projektu Bude v Neveklově komunitní centrum? bylo ověřit, zda tento záměr je v té podobě životachopný a reaguje na potřeby cílových skupin projektu – děti, mládež a senioři. Díky dotazníkovému šetření a literární a výtvarné výzvě jsme zjistili, že obě skupiny v Neveklově postrádají prostor, kde by se mohly scházet, věnovat dalším vzdělávacím aktivitám a trávit smysluplně svůj volný čas. Díky konzultacím s představiteli Místní akční skupiny Posázaví, komunitnímu plánování, architektonické studii jsme zjistili, že prostor hospodářského budovy dostačuje na realizaci aktivit pro první cílovou skupinu – děti a mládež. V Neveklově tak nejspíše nevznikne centrum komunitní, nýbrž Centrum pro děti a mládež. Během dalších aktivit a hlavně během dárcovské kampaně jsme si vyzkoušeli spolupráci s dalšími neveklovskými spolky a institucemi, probudili zvědavost. Vzniklo mnoho příležitostí oslovit neveklovské spoluobčany a navázat s nimi kontakt, vztah. Některé náš příběh a snaha oslovili natolik, že se rozhodli přispět do naší kampaně Daruj.cz či nás podpořili koupí našich výrobků, návštěvou koncertu, prodejem nepotřebného oblečení, aj. Díky nim jsme vybrali (pro nás) neuvěřitelných 34103 Kč,  dostali jsme další 30 000Kč od Nadace Via a můžeme směle pokračovat dál na cestě za naším neveklovským snem.

Facebook

realizátor: SHM Klub Neveklov, z.s
místo: Neveklov, Středočeský kraj
období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Projekt jsme podpořili částkou 90 000 Kč.

Sdílejte :