Budoucnost proluky v historickém centru Olomouce si zaslouží odbornou diskusi

Rychlé granty Česká republika Olomoucký

Olomouc: Výstava a veřejná diskuse o architektonické soutěži na dostavbu proluky

V historickém centru Olomouce se v přímém sousedství Muzea umění Olomouc nachází velká proluka, která vznikla demolicí historických domů již v 60. letech minulého století. Na jejím místě má stát objekt prezentující výtvarné umění střední Evropy (SEFO). V roce 2006 proběhl neúspěšný pokus o architektonickou soutěž na novostavbu, návrh byl proto přímo zadán architektovi Janu Šépkovi. Na projekt z roku 2008 se dosud hledají prostředky a existující návrh mezitím vzbuzuje ve veřejnosti polarizovanou, často velmi povrchní diskuzi. Muzeum umění není v časové tísni, ale neplánuje vyhlásit novou veřejnou architektonickou soutěž. Situace vybídla sdružení olomouckých architektů ke snaze vyvolat debatu o nezbytnosti architektonických soutěží u veřejných staveb. Různorodost možných přístupů a úvah má ilustrovat výstava řady existujících studentských projektů na využití proluky a připomenutí uměleckých a komunitních aktivit, které prostor v nedávné minulosti reflektovaly. Snahou je uspořádat veřejnou debatu, představit alternativní formy využití prostoru a ukázat, že i v řadě dalších případů se při práci s veřejným prostorem města vyplatí pracovat s širší škálou podnětů a přístupů. Souběžným cílem projektu je zvýšení frekvence a kvality diskusí vážících se k veřejnému prostoru a rozvoji Olomouce včetně zvýšení počtu účastníků takových debat ze všech zájmových skupin.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.

Sdílejte :