Ženský spolek přichází s projektem v situaci, kdy je mostecká čtvrť „Stovky“ nejvíce z celého města postižená migrací (do čtvrti se stěhují romské rodiny a odstěhovávají se neromští obyvatelé). V této situaci se zdá být důležité nastartovat změny, které povedou jednak k vzájemnému setkávání a poznávání obyvatel v bezpečném veřejném prostoru, jednak k transformaci lokálního diskurzu o místu. Setkávání, dialog mezi obyvateli a změnu vnímání čtvrti povedeme prostřednictvím tvůrčích aktivit a umění. Členové spolku se zaměřují jak na dlouhodobější aktivity (divadelní a hudební workshopy ve veřejném prostoru), tak na krátkodobé akce (koncert, film, divadlo), kdy se ve veřejném prostoru setkají sousedé za účelem sledování uměleckého výkonu s návštěvníky z jiných čtvrtí a měst. Projekt sleduje tři cíle:

  1. Setkání obyvatel čtvrti.
  2. Podpoření kultury a kreativity.
  3. Vytvořit pozitivní mediální obraz o čtvrti Stovky.

facebook

realizátor: Ženský spolek, z. s.
místo: Most, Ústecký kraj
období realizace: 1. 6. 2018 – 31. 5. 2019
projekt byl podpořen částkou 74 400 Kč