Canisterapie

Z Ukrajiny mezi nás Česká republika Hlavní město Praha

Hlavním cílem organizace je pomáhat dětem postiženým válkou na Ukrajině. Dětem chce přiblížit co nejvíce jejich obvyklý „předválečný“ životní styl. Nabízí různé vzdělávací a školící programy, zábavné akce, sportovní a kreativní kluby. Nedílnou součástí je i psychická podpora rodičů a dětí s cílem zajistit co nejpohodlnější podmínky v rodinném kruhu. V rámci psychologické podpory nabízí organizace individuální a skupinové psychologické poradenství a canisterapii za pomoci speciálně vycvičených psů. Jednou týdně proběhl kurz canisterapie pro tři skupiny dětí ve věku od 6 let. Zájem o sezení byl velký a děti chodily rády. Největší radost měli všichni z úsměvu děti a rodičů, bylo vidět, ze pejsky zvládají svoji práce na 1. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kroky Dobra, z.s.
místo: Praha 3, Hlavní město Praha
období realizace: 20. června 2022 – 23. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč 
 

Sdílejte :