Canisterapie

Hlavním cílem organizace je pomáhat dětem postiženým válkou na Ukrajině. Dětem chce přiblížit co nejvíce jejich obvyklý „předválečný“ životní styl. Nabízí různé vzdělávací a školící programy, zábavné akce, sportovní a kreativní kluby. Nedílnou součástí je i psychická podpora rodičů a dětí s cílem zajistit co nejpohodlnější podmínky v rodinném kruhu. V rámci psychologické podpory nabízí organizace individuální a skupinové psychologické poradenství a canisterapii za pomoci speciálně vycvičených psů. Jednou týdně proběhl kurz canisterapie pro tři skupiny dětí ve věku od 6 let. Zájem o sezení byl velký a děti chodily rády. Největší radost měli všichni z úsměvu děti a rodičů, bylo vidět, ze pejsky zvládají svoji práce na 1. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Kroky Dobra, z.s.
místo: Praha 3, Hlavní město Praha
období realizace: 20. června 2022 – 23. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč