Českem česky – „Neseď doma“ 

V pedagogicko – psychologické poradně od dubna organizují podpůrný program pro ukrajinské studenty a mládež ve věku od 12 do 20 let, pomáhají jim v orientaci v českém vzdělávacím systému, poskytují kariérové poradenství a přímou pomoc např. s vyplňováním přihlášek na střední školy a další poradenskou pomoc. V rámci dobrovolné práce zde vyučují dlouhodobě češtinu jako cizí jazyk. V době letních prázdnin zorganizovali 6 výletů po ČR, o které byl mezi studenty i jejich příbuznými velký zájem. Projekt chce rozšířit zapojení ukrajinské mládeže do probíhajících kurzů češtiny a vybavit je potřebnými učebnicemi, dále budou probíhat herní setkání zaměřené na hraní her spojených s poznáváním reálií, historie a kultury České republiky a v tomto smyslu i rozvoj komunikačních a jazykových dovedností, dalšími aktivitami budou výlety po blízkém okolí, ale také po známých místech ČR a závěrečné slavnostní posezení s prezentací proběhlých aktivit.  

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Radka Roučová 
místo:  Šumperk, Olomoucký kraj  
období realizace: 8.3. 2023 – 31.10. 2023 
projekt byl podpořen částkou  80 000,- Kč