Českem česky

Pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny Šumperk si vybrali právě skupinu dospívajících 15-19 let, pro které již od 4.4.2022 pořádají v prostorách PPP jazykové kurzy, které se konají 2x týdně 60 min. Snaží se studenty připravit na zahájení studia na střední škole, kam byli někteří z nich přijati. Z vlastní iniciativy zorganizovali pro studenty 2 výlety do blízkého okolí (skála, rozhledna), návštěvu Vlastivědného muzea v Šumperku. V rámci projektu proběhlo 6 výletů po ČR – lázně Jeseník, historické centrum Prahy, Pevnost poznání Olomouc, hrad Bouzova Javoříčské jeskyně, Velký a malý svět techniky Ostrava, zahrady Kroměříž. Některé výlety probíhaly o víkendech, na tyto výlety jezdili jak studenti jazykového kurzu, tak i maminky, případně další rodinní příslušníci, jejich kamarádky. Výletů ve všední dny se účastnili studenti jazykového kurzu, případně jejich ukrajinští kamarádi. Pro některé z nich byly tyto výlety jedinou aktivní činností během prázdnin. Největší radostí bylo to, že se v průběhu výletů  ukrajinští účastníci  ptali se na různé věci, které je zaujaly – názvy ulic, sochy, památky, jídlo, cestování a tím se dozvídali mnohé o životě v ČR, historii i současnosti. Někteří využívali možnosti a jezdili pravidelně a nevynechali ani při špatném počasí. Některé ukrajinské rodiny tyto výlety motivovaly k tomu, aby i samy začaly poznávat okolí a na menší výlety se samostatně vydávaly. Někteří čeští a ukrajinští studenti se budou nyní potkávat na středních školách, kam od září nastoupili a budou moci na „výletní“ setkání navázat. Plán do budoucna jsou spíše pěší výlety do nejbližšího okolí, kde se znovu budou moci všichni účastníci potkat a pokračovat i nadále ve výuce češtiny a podpoře ukrajinských studentů při jejich studiu na střední škole, kam nyní většina z nich nastoupila.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Radka Roučová 
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 4. července 2022 –  4. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč