Česko-ukrajinské tvoření pro duši

I s ohledem na blízkost Praze je v Kutné Hoře koncentrace příchozích Ukrajinců poměrně vysoká. Zatím neproběhlo mnoho akcí s cílem aktivně zapojit lidi z Ukrajiny (výjimkou byla akce podpořená Nadací Via podpořené Zažít město jinak. Odezva byla velmi pozitivní, zúčastnilo se 67 lidí z Ukrajiny. Cílem aktuálního projektu je nabídnout lidem, kteří na Kutnohorsko přišli z Ukrajiny a zájemcům z řad majority prostor pro společné výtvarné tvoření. V průběhu konce listopadu až února proběhnou čtyři 2,5 hodinové arteterapeutické semináře, z nichž tři budou realizované v Kutné Hoře (2 pro dospělé a 1 pro děti). Čtvrtý seminář účastníky pozve do keramické dílny Vlasty Tiché v Sázavě, kam účastníky organizátoři dovezou.
Právě předchozí výtvarné semináře se staly podhoubím (poskytly dostatek nových osobních vazeb) pro realizaci společné slavnosti Zažít město jinak, do které se zapojilo mnoho místních Ukrajinců v roli organizační i návštěvnické. Tyto vazby by nyní rádi ještě více prohloubili.
 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Lucie Römer
místo:Kutná Hora a Sázava, Středočeský kraj
období realizace: 1.11.2022 – 1.2.2023
projekt byl podpořen částkou: 37 500 Kč