Česko-ukrajinská vzdělávací skupina – mimoškolní aktivity

Od března 2022 dorazily do okolí Praha Újezd nad Lesy, Klánovice, Běchovice, Horní Počernice, Šestajovice, Jirny, desítky ukrajinských rodin, převážně maminek s dětmi nejrůznějšího věku. Občanská iniciativa se zaměřila na podporu dětí ubytovaných v Klánovicích a blízkém okolí. První setkání s ukrajinskými rodinami proběhlo v březnu za podpory Úřadu MČ Praha – Klánovice. Setkání se zúčastnilo na 40 dětí. Nakonec zůstalo na 30 dětí ve věku 6 až 15 let, které prozatím nemohly nastoupit na školy, a tak se vytvořil projekt Ukrajinské vzdělávací skupiny, jehož hlavním cílem je zajistit přátelské prostředí, v němž by tyto ukrajinské děti dokázaly alespoň na chvíli zapomenout na válku, najít nové přátele, adaptovat se na české prostředí a pokračovat ve vzdělání. Vzdělávací skupina fungovala na dobrovolnické bázi a díky podpoře Úřadu MČ Praha – Klánovice a obyvatel Klánovic a blízkého okolí. Výuka věkově smíšených skupin ukrajinských dětí probíhala ve všední dny do konce června. V červenci a srpnu probíhaly tábory. Do prvního pololetí školního roku 2022/23 iniciativa přišla s nabídkou pravidelných volnočasových kroužků pro ukrajinské děti školního věku jako např. Český jazyk, kultura a reálie pro ukrajinské děti, Česko-ukrajinské jazykohrátky – kroužek zaměřený na zlepšení komunikačních dovedností, English homework club, Výletníček – pravidelné výlety po krásách Česka jednou v měsíci, Arteterapie v ukrajinštině – výtvarný kroužek v ukrajinštině a Česko-ukrajinský ženský prostor – smysluplné trávení volného času pro ukrajinské maminky. V prosinci proběhla tradiční mikulášská besídka. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor:  Iryna Hradilová 
místo: Praha 9 – Klánovice, hlavní město Praha
období realizace: 1. října 2022 – 31.ledna 2023
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč