Česko-ukrajinská vzdělávací skupina – mimoškolní režim 

Iniciativa vytvořila projekt Česko-ukrajinská vzdělávací skupina – mimoškolní aktivity (název později upraven na „mimoškolní režim“), jehož hlavním cílem je zajistit přátelské prostředí, kde ukrajinské děti mohou alespoň na chvíli zapomenout na válku, najít nové přátele, adaptovat se na české prostředí a pokračovat ve vzdělávání a to prostřednictvím výuky češtiny a českých reálií, smysluplného trávení volného času, získávání nových přátel i mezi místními dětmi a lepší adaptaci na české prostředí celkově. Organizátoři zároveň chtějí těmto dětem poskytnou možnost zůstat v kontaktu s jejich mateřským jazykem a kulturou a zachovat tak svou národní identitu. Odpolední pravidelné kroužky a další aktivity pro děti školního věku v průběhu II. pololetí šk. roku budou: český jazyk, kultura a reálie pro ukrajinské děti, English homework club, kroužek na podporu zvládání matematických dovedností, vysvětlení obtížných témat a pojmů, pomoc s úkoly, pravidelné výlety po krásách Česka, Arteterapie v ukrajinštině – výtvarný kroužek v ukrajinštině, jehož cílem je rozvoj výtvarného umění a kreativity, relaxace u tvorby bez stresu z nepochopení cizího jazyka a kontakt s krajany, Česko-ukrajinský ženský prostor – smysluplné trávení volného času pro ukrajinské maminky. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Iryna Hradilová 
místo:  Praha 9 – Klánovice, hlavní město Praha  
období realizace: 1.2.2023 – 30.6.2023   
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč