Cesta z města

Cílem projektu je podpořit komunitu mladých lidí, která pokračuje v jisté tradici Ski klubu Hranice, ale nechce se omezovat jen na aktivity uvnitř spolku, nýbrž chce pořádat společenské, zábavné akce pro širokou veřejnost, všechny skupiny a věkové kategorie. Chce iniciovat rozšíření své komunity, zapojení aktivních lidí bez nároku na honorář. V pořádání celoročních akcí vidí další příležitost pro setkávání, stmelení komunity a zlepšení sousedských vztahů.

Náš projekt byl zaměřený na podporu poměrně mladé komunity, která se více či méně úspěšně snaží pokračovat v „tradici“. Tedy vedou, budují, organizují a scházejí se v rámci spolku. Díky projektu došlo, mimo akcí pro veřejnost, k vybudování sociálního zařízení v přístřešku, který se nachází v areálu Ski klubu Hranice na katastru města Potštát. Malá budova, která v zimě slouží jako tzv. oteplovna pro veřejnost a lyžařskou školu, doposud disponovala jen prostorem pro posezení bez jakéhokoli zázemí. Pro konání akcí pro veřejnost a vytvoření prostředí pro rozvoj komunity bylo sociální zařízení nutností. V pořádání celoročních akcí jsme našli příležitost pro setkávání, stmelení komunity a zlepšení sousedských vztahů.

realizátor: Ski klub Hranice, z.s.
místo: Potštát, Olomoucký
období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Projekt jsme podpořili částkou 70 000 Kč