Čeština pro ukrajinské uprchlíky a jejich děti

Farní charita Praha 14 pořádá kurzy českého jazyka jak pro děti ze základních a mateřských škol, tak pro dospělé uprchlíky z Ukrajiny. Kurzy jsou dále rozděleny podle úrovně znalostí studentů na kurzy pro začátečníky a kurzy pro pokročilé. Velmi se osvědčily např. kurzy přípravy malých dětí 3-6 let na docházku do školky nebo do školy, protože zvláš ve školkách způsobuje neznalost dětí českého jazyka a neznalost učitelek ukrajinského velké problémy a zvyšuje bezpečnostní riziko. V tomto školním roce organizace organizovala pět samostatných kurzů: Kurz pro dospělé začátečníky – pro cizince s min. znalostí českého jazyka a také pro ty, kdo se na základní úrovni domluví, ale neumí česky číst ani psát. Kurz pro děti z mateřských škol ve věku od 3 do 6 let. Tyto děti mají s češtinou minimální zkušenost, protože v rodinách se mluví v rodném jazyce. Kurz pro děti s nižší znalostí jazykazaměřuje se na mladší žáky a také na děti, které jsou v českém prostředí krátce. I když chodí do místní školy, jejich malá znalost jazyka jim brání v pochopení základních reálií nejen v češtině, ale ve výuce všeobecně. Organizátoři průběžně seznamovali účastníky s historií České republiky, s jejími pamětihodnostmi, kulturou, hudbou a tradicemi, podnikali společné vycházky a podle potřeby se seznámili prakticky s daným prostředím. V rámci výuky navštívili poštu, výstavu květin a kavárnu, kde si účastníci kurzu prakticky vyzkoušeli znalosti češtiny. Kurz splnil svůj účel, účastníci zlepšili své jazykové schopnosti: mohou se vyjádřit a zařídit si základní potřeby života /komunikace s úřadem, poštou a obchodem /.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Farní charita Praha 14 
místo: Praha 14 – Černý Most, Hl.m.Praha
období realizace: 1. září – 30. listopadu 2022 
projekt byl podpořen částkou 50 000 Kč