Češtinou v Centru k získání lepšího pracovního místa 

Projekt je určen pro ukrajinské občany, dospělé i děti, trvale žijící na území Jižní Moravy. Dle průzkumu víme, že největší bariérou pro nalezení práce a současně i lepší práce je znalost českého jazyka. Projekt bude tedy primárně cílit na integraci ukrajinských občanů do většinové společnosti prostřednictvím zlepšení jejich znalostí českého jazyka a zajištění poradenství a vzdělávání v oblasti trhu práce a efektivnějšího pracovního zařazení více odpovídající jejich kvalifikaci. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor: Centrum pro cizince Jihomoravského kraje, z. ú. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj 
období realizace: 12/2023 – 10/2024 
projekt byl podpořen částkou 693 990 Kč