Hodonice jsou vysídlená sudetská ves v podhůří Novohradských hor, místo s potenciálem stát se znovu soběstačné a udržitelné, ekologicky fungující sídlo s dobrou sousedskou komunitou. Místo, které může být příležitostí a inspirací pro mnoho lidí, kteří hledají alternativu k dnes běžnému způsobu života…
Uskupení hodonických obyvatel Živé Hodonice chce společnými silami vytvořit otevřený přístup do Hodonic ve všech smyslech tohoto slova. Konkrétním prvním krokem je svépomocná oprava přístupové cesty mezi vsí Desky a Hodonice. Ve spolupráci s lidmi, kteří cestu používají, formou stmelujících pracovně – společenských akcí, malou školou soběstačnosti.
Cílem je nejen obnovená cesta lemovaná ovocným stromořadím a příjemná procházková trasa pro setkávání místních v krajině, ale také první společná věc k nastartování spolupráce mezi místními lidmi a hmatatelný doklad toho, že se věci dají dělat zdola.

www.zivehodonice.cz

realizátor: Dita Měkotová
místo: Hodonice – Desky, Jihočeský kraj
období realizace: 5. 3. 2018 – 5. 3. 2019
projekt byl podpořen částkou 62 000 Kč