CID z Karlína pomáhá

Centrum integrace dětí a mládeže, z.s. (CID) – humanitární občanské sdružení pomáhá vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodičů od roku 1990. V současné době CID pokračuje v původních činnostech, krizové intervenci a rozvíjí bohatou klubovou činnost, propagační i tradiční akce a speciální programy. Zaměřuje se na ochranu práv dětí, podporu jejich zájmů a potřeb a na vytváření podmínek pro integraci zdravotně a sociálně handicapovaných dětí a mládeže, včetně jejich rodičů. Aktuální nabídka CID je určena nejmenším dětem a vozíčkářům – odborné poradny, terapie, kluby, aj., dále maminkám na mateřské dovolené a seniorům – sociální služby, laktační poradna, práce na PC a s internetem, kulturně společenské akce. V souvislosti s válkou na Ukrajině v blízkosti centra otevřelo Karlínské Spektrum v kapacitě 90 dětí a mládeže své prostory pro asi 50 rodin s dětmi z Ukrajiny, kde se mohou pravidelně učit a mají zázemí pro své aktivity. Za dobu integrace se podařilo pozvat a zapojit příchozí z Ukrajiny do organizovaných akcí a aktivit (Vernisáž fotoobrazů, Vernisáž + beseda s malířkou Dagmar Dost-Nolden, Karlín zdraví Libeň = setkání ke 31. výročí CID), spolupracovat s ukraj. mluvícími dobrovolníky během jarních příměstských táborů, sdílet prostory i programy klubů centra s dětmi z Ukrajiny při výuce českého jazyka. Centrum poskytuje odborné i laické poradentství, potřebné zprostředkování a kontakty na úřady a lékaře ad., odpolední společná setkání. Podařilo se uspořádat veřejné akce, sportovní (běh a cyklistika), umělecké: vystoupily mladé harfistky, dětský sbor Piánko, klavírista a hudebník Zdeněk Zdeněk – doplnila je vystoupení malé skupiny ukrajinských gymnastek, které nyní trénují v oddílu umělecké a sportovní gymnastiky TJ Sokol Karlín. Centrum chce také dát více prostoru pro individuální metody práce, poradenství a terapie. 

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Centrum integrace dětí a mládeže, z.s.  
místo: Praha 8, Hlavní město Praha 
období realizace: 1. července 2022 – 31. prosince 2022 
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč