Čisté tůně v Tyře u Třince

Andrea Suzsková se rozhodla vzít zodpovednost za vyčistění tůní v Tyře u Třince na svá bedra. Místní tůně jsou v nevyhovujícím stavu, potřebují pročistit od usazenin a také zvýšit hráz. Kvůli nedostatečné hloubce dochází v letních měsících k přehřívání vody a tůně, které se nachází na uzemí CHKO, tak nemohou v letních měsícíh dostatečně plnit funkci útočiště pro místní faunu – např. kunky a mloky. V ramci projektu dojde k vybagrování tůní, zasazení stromů v okolí a pokud bude v rámci sousedství zájem proběhnou i vycházky s odborným výkladem. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Andrea Suszková
místo: Tyra, Třinec, Moravskoslezský kraj
období realizace: 11/2022 – 11/2023
projekt byl podpořen částkou: 20 000 Kč