Člověk v místě, místo v člověku – tak to vidí ve Skřivani

Na počátku byl plán opravit a zútulnit kostel sv. Štěpána a jeho okolní zahradu, aby se mohly stát místem pro setkávání a pořádání společných akcí. Projekt se nakonec setkal s větší odezvou místních, než jeho iniciátoři předpokládali. Za pomoci řady dobrovolníků tu vysázeli stromy, keře, umístili lavičky, vytvořili ohniště. Uspořádali několik kulturních akcí, které navštívili místní i přespolní. Práce a dění kolem kostela podnítilo i velkou úpravu návsi ve Skřivani. Díky sbírce na Darujme.cz se pustili do první etapy oprav kostela a výhledově by se mohly do kostela vrátit i zrestaurované varhany, a místní tak budou moci pořádat varhanní koncerty. 

realizátor: Skřivaň z.s.
místo: Skřivaň, Středočeský kraj
období realizace: 20. 10. 2018 – 20. 10. 2019
projekt byl podpořen částkou 80 000 Kč