Čtenáři místní knihovny ve Strmilově zvelebili tři odpočinková místa

Několik čtenářů místní knihovny společně s veřejností zvelebilo veřejná prostranství ve Strmilově, malém městečku na jihu Čech. Vznikla tak 3 odpočinková místa uvnitř obce, kde si mohou posedět sousedé, kteří by jinak zůstali ukrytí ve svých domácích pevnostech.
Při společných úpravách veřejných míst poskytli aktivní lidé z knihovny občanům města příklad, jak se dá zrevitalizovat poškozená a neúrodná půda a tím okrášlit původně nehezká místa.
Členové
 týmu dlouhodobě rozvíjejí dobré vztahy v místní komunitě a podporují v lidech kreativitu.
C
ílem projektu bylo vnést myšlenku udržitelnosti mezi sousedy, naučit občany různým možnostem recyklace biologicky rozložitelného odpadu a dozvědět se také něco o vodě v krajině. 

realizátor: Jaroslava Sedláková
místo: Strmilov, Jihočeský kraj
období realizace: 3/2021 – 2/2022
projekt byl podpořen částkou: 50 000 Kč