Čtvero ročních období

Od počátku války na Ukrajině získalo pobytové oprávnění v okrese Pardubice již téměř 10 tisíc uprchlíků. Díky místní samosprávě, neziskovým organizacím, Centru na podporu integrace cizinců i aktivním jednotlivcům se daří v různých oblastech podporovat integraci ukrajinských uprchlíků do místní komunity (např. široká nabídka kurzů češtiny pro děti i dospělé, poradenství, doučování školních dětí, volnočasové aktivity). Stále je však potřeba přibližovat tuto cílovou skupinu směrem k většinové veřejnosti, a to vysvětlováním specifik fungování české společnosti, vč. tradic a zvyků, vytvářet příležitosti k vzájemnému setkávání za účelem boření hranic a mýtů a lepšímu vzájemnému pochopení.  Organizace Kalyna vznikla v reakci na prvotní humanitární pomoc, působí lokálně, pro okres Pardubice, vč. města Lázně Bohdaneč. Projektem chce dát příležitost ukrajinské komunitě poznat více styl života a české prostředí, jeho zvyky a tradice. V každém ročním období budou realizovány aktivity, typické pro dané období s cílem představit českou kulturu a zvyky a seznámit českou veřejnost s ukrajinskou komunitou s možností zapojit se do projektu aktivně. Podpoří se tak vzájemné sousedské vztahy a zabrání nárustu vzájemného nepochopení nebo obav z narušení běžného života cizinci. Část akcí bude také realizována ve veřejných institucích, ve které se budou přirozeně potkávat místní a uprchlíci. Akce budou zároveň otevřeny pro širokou veřejnost. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor: Kalyna – Komunitní uprchlické centrum, z. s.
místo: Pardubice, Pardubický kraj 
období realizace: leden 2023 – leden 2024  
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč