Další obchodní centrum ve středu města?

Opava: Slezanka

V historickém centru města Opavy je od války nezastavěný prostor sloužící jako parková plocha. Pozemek vlastní město, v plánu byla výstavba obchodního centra. Proměnu středu města podle spolku Za Opavu vedení města s obyvateli nikdy nediskutovalo. V postavení dalšího obchodního centra v historickém jádru města spatřují lidé ze spolku Za Opavu negativní dopady. Výstavba podle nich přinese vysoké dopravní zatížení, umrtvení života ve středu města a degradaci architektonického výrazu historického centra. Cílem spolku bylo stavbě centra zabránit. Proto zorganizovali odborné a veřejné diskuze, diskuze s vedením města a petici za vypsání referenda.

Projekt jsme podpořili částkou 29 000 Kč.