Děčínský Dům dětí a mládeže ve vyloučené lokalitě zapojí místní lidi do oživení zahrady   

Zahrada Domu dětí a mládeže (DDM) se nachází ve vyloučené lokalitě Boletice nad Labem, kde žije 4 437 obyvatel. Zahradu navštěvují děti i dospělí, slouží také pro účely jednorázových aktivit a akcí pro školy i veřejnost. Lidé okolo DDM ji plánují oživit veřejnými akcemi s názvem “Zasaď si svou rostlinu“ spojenými s výsadbou stromů, keřů a bylin. Zahrada bude doplněna vhodnými vodními, prožitkovými i herními prvky, které zajistí i neformální vzdělávání v environmentální oblasti. Cílem projektu je také poskytnutí pozitivního příkladu a možnosti trávit volný čas smysluplnou obohacující činností pro děti z vyloučené lokality Boletice. Do plánu na využití zahrady a možnosti, jak trávit volný čas, zapojí i místní komunitu a veřejnost. 

program: Místo, kde žijeme  
realizátor: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace 
místo: Děčín – Boletice nad Labem, Ústecký kraj 
období realizace: 4/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou  83 450 Kč   

Projekt jsme podpořili díky daru společnosti Hornbach.