Děti bez školy

Levínek Olešnice má své hlavní působení v obci Olešnice u Chlumce nad Cidlinou, kde se zaměřuje především na práci s dětmi a mládeží. Krajské město Pardubice, vzhledem k široké pracovní nabídce, jsou cílem řady uprchlíků, kteří hledají práci. Bohužel ale město již v září 2022 evidovalo mnoho ukrajinských dětí ve věku 6-15 let, pro které nemá místa ve školách. Některých z nich se ujal ve spolupráci s magistrátem města Levínek v rámci adaptačních skupin. Povedlo se najít prostory pro realizaci těchto skupin i řadu ukrajinských a českých učitelek. Děti mají možnost pokračovat ve vzdělávání jak v ukrajinském, tak českém jazyce a spolek se snaží jim zajistit i možnost zapojit se do komunitního života. Společně s komunitním centrem Kalyna se povedlo zajistit dětem pravidelnou psychologickou pomoc, některým z nich i kroužky, pravidelně navštěvují krajskou knihovnu, galerii města Pardubic, východočeské divadlo v Pardubicích a další akce. Pravidelně jednou měsíčně jezdí i na výlety. Projektové aktivity cílí nejen na poskytnutí kvalitní výuky dětem, pro které se stále nedaří najít místa ve školách ale i na kvalitní naplnění jejich volného času, poskytnutí potřebné psychologické péče a také jejich začlenění do společnosti. Stěžejní aktivitou je projekt Buddies. Ten cílí na děti ve věku 4-15 let. Rodina, která projeví zájem, nabídne svůj čas a zájem na min. 1 den vybranému ukrajinskému dítěti a zajistí společný program. V plánu jsou i výlety – do zasněžených hor, na masopust do skanzenu Veselý kopec a společný jarní projekt dětí z MŠ Klas a předškolních ukrajinských dětí z adaptační skupiny-společný týden dvojjazyčného čtení, her, tanečků, písniček. Budou pokračovat pravidelné měsíční psychologické konzultace pro rodiče dětí. 

program: Z Ukrajiny mezi nás 
realizátor:  Levínek Olešnice z.s.
místo:  Pardubice, Pardubický kraj 
období realizace: prosinec 2022 – červen 2023  
projekt byl podpořen částkou 99 800,- Kč