Developerské záměry mění charakter vilové zástavby na Hřebenkách

Praha 5: Místní občané chtějí zachovat kvalitu bydlení ve významné pražské vilové čtvrti Hřebenky

Ve vilové čtvrti Hřebenky dochází často k záboru stávající zeleně a k poměrně časté demolici architektonicky cenných vil z meziválečného období. Prvorepubliková zástavba je sice památkově chráněná, přesto se developerským společnostem daří umísťovat v této lokalitě své projekty. Předimenzované stavby s velkým počtem bytových jednotek mají negativní dopad na život občanů, kteří žijí v jejich bezprostředním okolí: stavby narušují ráz původní vilové čtvrti, zvyšuje se hlučnost, související především s výrazně vyšším počtem motorových vozidel, dochází k problémům s parkováním, dochází k ničení flory a fauny, hrozí sesuvy půdy, narušení vodních zdrojů, atd. Sdružení místních aktivních občanů chce využít všech zákonných možností, aby docílilo toho, že při nové zástavbě bude brán v úvahu charakter stávající zástavby a bude zachována stávající zeleň.

Projekt jsme podpořili částkou 20 000 Kč.