Díky společnému plánování obnovy parku v Šatově vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí

V jihomoravském Šatově nemají v současnosti místní žádné důstojné místo, které by bylo možné využít pro pořádání venkovních kulturních akcí. Dříve tuto funkci plnil park v centru obce, který je ale v současnosti zanedbaný a nevyužívaný. Přesto je stále v paměti obyvatel jako místo pro setkávání a výbornou zábavu. Místní nyní uspořáda společné plánování, jak park revitalizovat. V první fázi proběhne moderovaná diskuze s veřejností, sběr nápadů, potřeb a myšlenek. V druhé fázi zpracuje zahradní architektka územní studii, do které tato přání zahrne. Studii obec poté dále využije jako podklad pro realizaci projektu. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lenka Stupková
místo: Šatov, Jihomoravský kraj 
období realizace: 10/2022 –⁠ 8/2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000