Díky společnému plánování obnovy parku v Šatově vznikne prostor pro pořádání kulturních akcí

V jihomoravském Šatově nemají v současnosti místní žádné důstojné místo, které by bylo možné využít pro pořádání venkovních kulturních akcí. Dříve tuto funkci plnil park v centru obce, který je ale v současnosti zanedbaný a nevyužívaný. Přesto je stále v paměti obyvatel jako místo pro setkávání a výbornou zábavu. Místní proto uspořádali společnou procházku s občany a dětmi a následně společné plánování, jak park revitalizovat. Původně tým zamýšlel pouze účast dospělých, ale mile je překvapily děti ze základní školy, které se aktivně zapojily také. Aktivně představily architektce své požadavky a nápady. Každé dítě svojí představu i výtvarně zpracovalo. Obrázky a vyrobené makety byly přeneseny do sálu kulturního domu k podvečerní diskuzi s dospělými. V první fázi proběhla moderovaná diskuze s veřejností, sběr nápadů, potřeb a myšlenek. V druhé fázi zpracovala zahradní architektka územní studii. Studie sjednotila různé názory a nápady občanů ke všeobecné spokojenosti. Studii místní předali ORP k zanesení do územního plánování jako závazný dokument. Úpravy veřejných prostor obec zahrnula do svého strategického dokumentu plánování rozvoje obce. 

program: Místo, kde žijeme
realizátor: Lenka Stupková
místo: Šatov, Jihomoravský kraj 
období realizace: 10/2022 –⁠ 8/2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000