Do příměstského tábora se aktivně zapojili i rodiče  

Příměstský tábor se podařil nejenom díky práci organizátorek ale i aktivní účasti rodičů, kteří nejen diskutovali a navrhovali, kam se pojede, ale také se zapojili do péče o děti během výletů. Pro mnohé děti z vyloučené lokality to byla vzácná příležitost opustit známé prostředí a objevit nová místa. Účast starších sourozenců na výletech posílila rodinné vztahy a inspirovala jednu z dívek k přihlášení do knihovny po návštěvě magazínu Alarm. Příměstský tábor tak nejen spojil komunitu, ale též podnítil osobní růst a otevřel nové možnosti prostřednictvím zajímavých setkání, jako například s Pavlem Šplíchalem z Alarmu.

program: Místo kde žijeme 
realizátor: IQ Roma servis, z.s. 
místo: Brno, Jihomoravský kraj 
období realizace: 3/2023 – 12/2023 
projekt byl podpořen částkou 20 000,- Kč