Dobudování zázemí- zahrada Liščátek 

Lesní klubík Liščátka Hodonín měla poškozeno tornádem jak zázemí v Bažantnici v Hodoníně, tak i venkovní zázemí v Lužicích v oblasti, kudy prošlo tornádo. Proto se rozhodli pro úpravy, které pomohou zlepšit podmínky pro děti a jejich rodiče, kteří nás pravidelně navštěvují v rámci „mamaday“, kdy tráví společný čas a program. A také pro děti, které se účastní příměstských táborů a pro děti, které denně navštěvují lesní klubík. Při potřebných pracích budou pomáhat rodiče dětí, kteří klubík navštěvují a dobrovolníci, kteří se účastní některých akcí spolku. Děti tak budou moci být přímo v přírodě, kde budou navštěvovat okolní farmáře a zahrádkáře a seznamovat se se světem hospodaření a případné potravinové soběstačnosti. Spolek zde také ve spolupráci s místním včelařským arboretem již vytvořil včelařskou stezku pro děti. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Lesní klubík Liščátka Hodonín, z.s. 
místo: Lužice, Jihomoravský kraj 
období realizace: 4/2023 – 6/2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000 Kč