Dolní Lhota ožije filmem!

Spolek Mládež Dolní Lhota uspořádal dárcovskou výzvu na nákup promítací techniky. Díky této technice budou v Dolní Lhotě pořádat cestovatelské přednášky, besedy a promítání filmů jak uvnitř, tak i v létě pod širým nebemSpolek nabídne promítací techniku k zapůjčení i všem spolkům a jednotlivcům v obci, což povede ke zlepšení sousedských vztahů a zapojení více lidí do kulturního a společenského života. V kampani se jim podařilo vybrat 22 500 Kč.  

realizátor: Mládež Dolní Lhota, z. s.
místo: Dolní Lhota, Zlínský kraj
období realizace: 5/2020 – 12/2020 

Projekt byl podpořen zdvojnásobením výtěžku dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz částkou 20 000 Kč