Dominanta oldřichovského hřbitova se dočká opravy

Oldřichov v Hájích: Zastřešení a záchrana hrobky rodiny Neuhäuser a Berger

Hrobka rodiny Neuhäuser a Berger je nejstarší hrobka na oldřichovském hřbitově a tvoří jednu z dominant hřbitova. Je zde pohřben významný místní občan, zakladatel sboru dobrovolných hasičů. Místo pro hrobku zakoupil Franz Neuhäuser v roce 1892. Ve druhé polovině 20. století byla většina původních německých hrobů ze hřbitova odstraněna, ale hrobka zůstala spolu s několika náhrobky při obvodové zdi. Před osmi lety byla ze střechy hrobky ukradena měděná střešní krytina. Hrobka je kvůli tomu nyní havarijním stavu a reálně hrozí, že spadne. Snahou spolku je zabránit dalšímu chátrání opravou střechy a zajistit další opravy, aby hrobka získala zpět svou původní podobu. Většinu práce odvedou členové spolku a občané Oldřichova svépomocí. Na pokrývačských a tesařských pracích se budou podílet členové sboru dobrovolných hasičů. Obec zapůjčí techniku, zajistí odvoz odpadu a i dřevo z obecních lesů.
Spolek Živo v Hájích působí v Oldřichově v Hájích od roku 2013. Spolek se aktivně podílí na místním dění a organizuje v obci různé komunitní aktivity. Spolek již uspořádal veřejnou debatu o budoucnosti obce a vydal knihu „Oldřichovské příběhy“, která je sbírkou vyprávění pamětníků o událostech posledních 70 let v obci. Cílem spolku je skrze různé aktivity propojit starousedlíky s novými obyvateli, kterých v obci v poslední době přibývá.

Projekt jsme podpořili částkou 40 000 Kč.