Dopravní terminál za miliardu v centru města si zaslouží pozornost veřejnosti

Rychlé granty Česká republika Karlovarský

Karlovy Vary: Informační leták pomůže nastartovat diskusi o umístění klíčové dopravní stavby

Koaliční vedení města Karlovy Vary rozjelo prostřednictvím magistrátu během roku 2016, bez náležitého transparentního procesu, projekt vybudování integrovaného dopravního terminálu v centru města u Tržnice. Očekávatelné realizační náklady jsou vyšší než 1 miliarda Kč. Koaliční vedení města manipulativně předkládá výstupy konkrétní architektonické studie jako jediné možné řešení terminálu do správního řízení pro změnu územního plánu. Prvně tak učinilo na jednání zastupitelstva města v září roku 2016. Cílem oponentní občanské aktivity je prostřednictvím informačních letáků seznámit veřejnost s důvody tohoto rozhodnutí a realizaci zastavit, respektive přesměrovat realizaci terminálu do jiných alternativních míst v Karlových Varech.

Projekt jsme podpořili částkou 15 000 Kč.

Sdílejte :