Stanica Záhreb (Stanice Záhřeb) je mobilní mezigenerační kulturní centrum, které je reakcí nejen na uzavření pečovatelského domu pro seniory v Záhřebské ulici, ale také na potřebu zapojování seniorů do každodenního života. V rámci svého projektu se Dušan a jeho tým pokouší vytvořit kreativní prostor s využitím místní infrastruktury jako je knihovna, divadlo, centrum pro bezdomovce i místní hospoda, které poskytnou duchovní a  kulturní zázemí pro seniory a lidi různých generací. Stanice Záhřeb propojuje talenty a dovednosti svých členů a vyzývá je, aby se sami aktivně podíleli na tvorbě programu. 

 

Projekt jsme podpořili částkou 60 000,- Kč a další podporou.