Dušan Martinčok vytváří mezigenerační centrum v Bratislavě

Stanica Záhreb je mobilní mezigenerační kulturní centrum v Záhrebské ulici v Bratislavě, které navazuje na zrušený stacionář pro seniory fungující zde 22 let. Dušan Martinčok a jeho tým vytváří kreativní prostor s využitím místní knihovny, divadla, centra pro bezdomovce i hospody, které poskytnou duchovní a kulturní zázemí pro seniory a lidi různých generací. Cílem je opět zapojit místní seniory do každodenního života. Jedna mezigenerační skupina společně vytváří amatérské divadelní představení, někteří se přidají k mezigeneračnímu “pub quizu”, jiní udržují svá těla s podporou Nordic Walking nebo se scházejí v rámci čtenářského klubu. Do spoluvytváření dramaturgie centra jsou vtahováni i sami senioři, kteří mohou navrhovat aktivity, kterých by se rádi sami účastnili. Dušan spolu se svojí kolegyní Táňou věnovali mnoho úsilí také vzniku publikace Záhrebská, která vypráví příběhy lidí spojených se zrušeným stacionářem pro seniory v Záhrebské ulici.

Nadace Via projekt podpořila účastníka částkou 60 000,- Kč, mentorskou podporou a prostorem ke vzdělávání.