Farníci vytvořili zázemí pro setkávání rodin s dětmi

V rámci komunitního života se církevní sbor v Bošíně snaží formou pravidelných besed, přednášek i nedělních bohoslužeb postupně zapojit co největší počet aktivních lidí, zejména v mladém věku. V rámci projektu vybudovali v prostoru u kostela dětské hřiště s altánem, které slouží k setkávání místních i přespolních. Celá akce byla organizována formou dobrovolnických brigád 

realizátor: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Bošíně 
místo: Bošín, Středočeský kraj
období realizace: 5/2021 – 9/2021
projekt byl podpořen částkou: 93 600

Tento projekt byl podpořen z programu Dokážeme víc pro zaměstnance České spořitelny