Filmová dílna pro mladistvé uprchlíky z Ukrajiny

Spolek Osvěta, nezávislý filmař a parta mladých nadšenců za podpory Skautského institutu v jeho prostorách zorganizovali zkušební divadelní lekci, kde si děti a mladiství z Ukrajiny vyzkoušeli divadelní tvorbu ve velmi interaktivní a zábavní formě. Celkem proběhlo 5 workshopů, probíhaly jednou týdně 90-120 minut a účastnilo se celkem 11 mladých uprchlíků. Podařilo se  natočit okolo 6 snímků a naučit je filmové dovednosti – sepsání nápadu do filmové podoby, postup natáčení a střihu, včetně základních efektů. Všichni účastníci, až na pár výjimek, na začátku neměli povědomí o filmové tvorbě. Workshop jim nabídl nejen základy filmování, ale také možnost seberealizace. Mnohé účastníky  filmování zaujalo a chtějí pokračovat dále, samostatně či nejlépe v dalším návazném kroužku. Mohli trávit smysluplně svůj volný čas, naučit se nové, praktické dovednosti a vidět výsledek svého snažení v podobě dokončeného filmu, který si společně promítli a o kterém měli možnost hovořit.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Osvěta z.s. 
místo: Praha, Hlavní město Praha
období realizace: 1. srpna 2022 –  1. září 2022 
projekt byl podpořen částkou: 30 000 Kč