Galerie Květnický mlýn je prostorem pro setkávání (nejen) květnických občanů. Svůj program a aktivity připravuje v součinnosti s veřejností a snaží se co nejvhodněji využít potenciálu místních lidí. Nabízí smysluplné trávení volného času a poskytuje prostor pro utužování vzájemných vztahů. Svými akcemi kompenzuje doposud spíše ojedinělou nabídku kulturního i společenského vyžití v obci. Její fungování přispívá k péči o významnou historickou budovu obce – Květnický mlýn, který je v rámci galerie zpřístupněn veřejnosti.

Cílem projektu je vytvořit milé a „inteligentní“ místo a program pro setkávání lidí různých povah, zaměření, nadání. Ve své podstatě by se mělo jednat o inkluzivní přistup v praxi – podporovat a vytvářet společenství, kde se každý cítí rovnocenně a příjemně, kde je každý přijímán ve své jedinečnosti a bez předsudků. Součástí budou výtvarné dílny, výstavy, koncerty, přednášky, tematické večery, kulturní salon, osada, filmové večery, filmové dílny, masopust, adventní koncerty, tři králové, společné oslavy a slavnosti apod.

realizátor: Nadační fond Květnický mlýn
místo: Květnice, Středočeský kraj
období realizace: 13. 3. 2018 – 12. 3. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč