Galerie Květnický mlýn poskytuje prostor pro setkávání

Galerie Květnický mlýn je prostorem pro setkávání (nejen) květnických občanů. Svůj program a aktivity tu připravují v součinnosti s veřejností a snaží se co nejvhodněji využít potenciálu místních lidí. Nabízí smysluplné trávení volného času a poskytují prostor pro utužování vzájemných vztahů. Svými akcemi kompenzují dosud spíše ojedinělou nabídku kulturního i společenského vyžití v obci. Pořádají tu třeba výtvarné a filmové dílny, výstavy, koncerty, přednášky, masopust, adventní koncerty, oslavy… a mnoho dalšího!

realizátor: Nadační fond Květnický mlýn
místo: Květnice
období realizace: 13. 3. 2018 – 12. 3. 2019
projekt byl podpořen částkou 40 000 Kč