Gornji Milanovac a jeho problémy s odpadem

Gornji Milanovac, Srbsko

Bojan Milovanović je ekologický aktivista, optimista a muž velkých cílů i činů. Spolu s kamarády založil organizaci GM Optimist, prostřednictvím které již zrealizovali 24 různých projektů zaměřených na ekologii, eko osvětu a podporu dobrovolnictví ve své komunitě. V současné době je nejvíce trápí vysoká úroveň skládkování a malá míra třídění a recyklace odpadů. V rámci projektu, podpořeného Nadací Via vznikl mimo jiné filmový dokument představující budoucí možné scénáře odpadového managementu v dané lokalitě. Dokument byl představen veřejnosti a doplněn několika veřejnými setkáními s komunálními politiky, novináři a experty.

Projekt jsme podpořili částkou 115 000 korun a další podporou.