Hana Rakšány Dvořáková

Nebojme se komunální politiky Česká republika Jihomoravský

Hana se účastnila druhého ročníku Nebojme se komunální politiky, její mentorkou byla starostka Lovčic Petra Petrovičová. Hana absolvovala seminář hodnotového leadershipu s Vlastou Jarošem, prošla si právní maximum a veřejné zakázky s Markem Zelenkou, prozkoumala participaci s Martinem Nawrathem a participativní rozpočet s Terezou Rödlingovou nebo třeba obecní rozpočty s Lucií Sedmihradskou. Jejím závěrečným projektem bylo vzdělávání v oblastech participace, otevřená radnice a odpadové hospodářství. A co Haně účast v programu přinesla? „Hodnotím to jako jeden z nejlepších kroků, co jsem udělala vůči všem, celé naší obci a mé osobě, protože mě to hodně posunulo. Rozhodně bych do toho šla znova, bez váhání. Semináře byly skvěle stavěny a mentoři výborně vybraní. Ukazovali cestu. Stejně tak i jakými cestami nejít.“

Sdílejte :