Happening za záchranu přírodní památky

Praha 5: Běh za Vidouli II

Občanská sdružení z Košíř, Jinonic a Butovic se snažili zabránit změně územního plánu, která by vedla k zástavbě vzácné přírodní památky, stolové hory Vidoule. Prostřednictvím happeningu Běh za Vidouli II chtěli místní lidé stávající pokus o změnu medializovat a zapojit do ochrany více obyvatel.
Cílem happeningu bylo přesvědčit politické reprezentanty, že Vidoule je vzácnou přírodní památkou a je potřeba ji zachovat pro nás i pro další generace.

Projekt jsme podpořili částkou 5 550 Kč.