Hezky česky s DDM 

DDM se dlouhodobě zaměřuje na inkluzi dětí. V minulém roce jsme uspořádali velké multikulturní akce s cílem seznámit veřejnost s odlišnostmi kultur jednotlivých zemí a propojení těchto skupin navzájem, ale také se zaměřením na adaptaci dětí přicházejících z Ukrajiny. Návštěvnost předčila všechna očekávání. Pohybovala se mezi 500 až bezmála 1000 návštěvníky na jednu akci. V rámci projektu plánujeme realizovat každotýdenní osmi hodinová setkávání dětí s výukou češtiny a zážitkovým poznáváním ČR. Formou nejrůznějších výletových, uměleckých, tanečních a hudebních aktivit. Dále jednou měsíčně setkávání dětí a rodičů na komunitní akci, kde budou probíhat různé přednášky, vystoupení, workshopové aktivity či menší výletové akce. V závěru projektu se uskuteční propojení majoritní a minoritní společnosti formou větší workshopové akce s uměleckými vystoupeními dětí z ČR a příchozích dětí z Ukrajiny. 

program: Z Ukrajiny mezi nás  
realizátor:  Dům dětí a mládeže Modřany 
místo:  Praha 4 – Modřany, hlavní město Praha  
období realizace: březen 2023 – červen 2023   
projekt byl podpořen částkou 100 000,- Kč