Ivo Farský se rozhodl spolu se svým týmem zlepšit vztah obyvatel Hořejšího Vrchlabí k místu, kde žijí. Změnit „noclehárnu a periférii“ na místo, na které jsou místní obyvatelé hrdí.

„Pozitivní vztah může vzniknout pouze k tomu, co známe a co se nám líbí. Jen do pozitivního vztahu jsme ochotni investovat čas a energii.“

Projekt „Hořejší Vrchlabí žije !“ si kladl za cíl změnit přístup obyvatel Hořejšího Vrchlabí k místu, kde žijí. Cíle mělo být dosaženo ve třech krocích. Seznámením místních obyvatel s historií a památkami této části města. Možností dobrovolnické práce pro tuto část města a následným zvýšením zájmu a péče o tuto lokalitu. Potkáváním účastníků na akcích pak mělo vyvolat nastartování lepších vztahů a chuť se více „družit“. Místní „noclehárna“ (tj. místo, kde místní lidé netráví aktivně volný čas, nemají možnost se nezávazně potkávat – nedostatečná infrastruktura) se měla proměnit v místo, kde občané dostanou chuť věci měnit, více se angažovat a podílet se na „životě“ Hořejšího Vrchlabí aktivní účastí.

realizátor: Ivo Farský
místo: Hořejší Vrchlabí, Královehradecký kraj
období realizace: 12. 4. 2018 – 12. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 21 200 Kč