Hořejší Vrchlabí žije!

Ivo Farský se rozhodl spolu se svým týmem zlepšit vztah obyvatel Hořejšího Vrchlabí k místu, kde žijí. To znamenalo změnit „noclehárnu a periferii“ na místo, na které jsou jeho obyvatelé hrdí. Šli na to přes seznámení místních s historií a památkami této části města a uspořádali tu interaktivní fotografickou vycházku po historii. Nabídli také možnost zapojit se dobrovolnicky do úklidu. Přes počáteční váhavost místních se zapojením nakonec celé snažení vyvrcholilo v červnu 2018 zorganizováním akce „Oživlé Hořejší Vrchlabí“, která se setkala s dobrou účastí. Organizátoři však připouští, že zmobilizovat větší počet obyvatel k přiložení ruky k dílu se ukázalo jako největší výzva.

realizátor: Ivo Farský
místo: Hořejší Vrchlabí
období realizace: 12. 4. 2018 – 12. 12. 2018
projekt byl podpořen částkou 21 200 Kč