Houpačky ve Skotnici

Živá komunita Česká republika Moravskoslezský

Obsahem projektu tří aktivních vesničanek je instalace sousedských houpaček v bezprostředním okolí obce Skotnice. Cílem je zatraktivnit a ozvláštnit okolí obce, motivovat k vycházkám, udržovat stávající a budovat nové sousedské vztahy, propojovat generace, rozvíjet pravidelné setkávání, dobrovolnickou iniciativu v obci a podporovat radost ze společné tvůrčí činnosti. Už od počátku budou občané vtaženi do přípravných aktivit. Nejprve společně vyberou vhodná místa v obci. V druhé části se vytvoří přátelské skupiny, které si adoptují svou houpačku a vyberou pro ni svůj citát nebo nápis, který bude do dřeva vyfrézovaný. V realizační fázi dojde k samotnému umístění houpaček a následnému společnému putování a závěrečné oslavě.

realizátor: Eva Pírková
místo: Skotnice, Moravskoslezský kraj
období realizace: 7/2021 – 7/2022 
projekt byl podpořen částkou: 70 000

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se značkou Opavia. 

 

Sdílejte :