Houpačky ve Skotnici

Tři aktivní sousedky ze Skotnice instalovaly s postupnou pomocí více a více místních sousedské houpačky v bezprostředním okolí obce. Chtěly tak zatraktivnit a ozvláštnit okolí obce, motivovat k vycházkám, udržovat stávající a budovat nové sousedské vztahy, propojovat generace, rozvíjet pravidelné setkávání, dobrovolnickou iniciativu v obci a podporovat radost ze společné tvůrčí činnosti. Lidé ze Skotnice vytvořili přátelské skupiny, které si adoptovali své místo s houpačkami a vybrali pro ně svůj citát nebo nápis, který byl do dřeva vyfrézovaný. Nechybělo ani společné putování po houpačkové stezce a závěrečná oslava.

realizátor: Eva Pírková
místo: Skotnice, Moravskoslezský kraj
období realizace: 7/2021 – 7/2022 
projekt byl podpořen částkou: 70 000

Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se značkou Opavia.