Hrad Prácheň znovu ožívá 

Město Horažďovice má bohatou historii a významné hmotné i nehmotné kulturní dědictví, které je ale postupem času opomíjeno a zapomínáno. Hrad Prácheň je jednou z největších dominant krajiny, která po něm dostala jméno – jedná se o dnes již zaniklý, ale kdysi obrovský Prácheňský kraj. Dnes je však samotný hrad ve velmi špatném stavu a pokud se nezmění přístup k jeho ochraně a interpretaci, hrozí jeho zánik. Pavel Makovec společně s místními dobrovolníky se proto chce zapojit do jeho zvelebení a oživení pro co nejširší místní veřejnost, aby se místní znovu sžili s významnou památkou a trávili na ní svůj čas. Chtějí využít samotný hrad, ale i jeho okolí, jako sdílený veřejný prostor pro společné komunitní a sousedské aktivity. Jejich vize je, že by hrad sloužil jako místo pro setkávání a pořádání společných tvůrčích projektů, ale i třeba posléze sousedských slavností, dobrovolnických brigád, komentovaných prohlídek a dalších akcí, které by propojovaly lidi různých generací, zájmů a povolání. Začít chtějí tím, že oživí cestu na Prácheň formou questingové hry. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Pavel Makovec 
místo: Horažďovice, Plzeňský kraj 
období realizace: 8/2023 – 4/2024 
projekt byl podpořen částkou 20 000 Kč