Hřiště na pražském sídlišti Solidarita funguje jako centrum sousedského života  

Spolek Metaculture usiluje o zachování stávajícího hřiště při ZŠ Solidarita jako veřejně přístupné plochy pro sportování dospělých i volný a spontánní pohyb dětí ve městě. Pořádají zde sousedský fotbal a pálení čarodějnic jako součást už více než pětileté snahy o záchranu tohoto místa jako bezpečné zelené plochy pro místní obyvatele, instituce i spolky (školky, skauti, rodinné centrum). Pořádají také další veřejné akce pro návštěvníky všech věkových kategorií, které během roku oživují zdejší prostředí: rodinný festival Maňána, lampionový průvod, rozsvěcení vánočního stromu či masopustní průvod s živou kapelou. 

program: Místo, kde žijeme 
realizátor: Metaculture, z.s. 
místo: Praha 10 – Strašnice, Hlavní město Praha 
období realizace: 4/2023 – 06/2023 
projekt byl podpořen částkou 18 000 Kč