Hudební dílny pro ukrajinské i české rodiny – Zpívání je radost

Spolek z Prahy 8 tvoří rozličné povahy i profese. Kromě vlastních koncertů vystupuje na řadě zajímavých akcí a nebrání se různým formám spolupráce. Po vypuknutí války na Ukrajině Joyful téměř okamžitě inicioval humanitární sbírku a zároveň uspořádal sbírku v rámci jednoho ze svých koncertů. Také do jednoho ze svých projektů – Hudební dílny pro seniory zapojili ukrajinské seniorky. I to přivedlo Joyful na myšlenku uspořádat hudební dílnu pro rodiny, které žijí (nejen, ale primárně) na Praze 8, zapojit i „starousedlíky“ a propojit tak vzájemně tyto vlastně už sousedské komunity během dvou nedělních odpolední. Ty se konaly v komunitním centru, kam jsou zvyklé maminky chodit a místo zároveň nabízí ideální zázemí. Dílen se účastnily celé generace, a to jak ukrajinských, tak i českých návštěvníků. Společně připravili občerstvení, kde se vzájemně přiučili svých o národních kuchyních, vyměnili si i recepty, poté proběhla hudební dílna. Na prvním workshopu se učili dětské písničky, ale také ukrajinskou národní hymnu.. To byl silný moment pro všechny. Na druhé dílně, která proběhla první adventní neděli, byly tematicky zařazeny koledy, jak české, tak ukrajinské. Nechyběl profesionální hudební doprovod i vedení, stejně tak byl po celou dobu k dispozici profesionální kuchař-dobrovolník. Všichni příchozí se zapojili velmi aktivně. Přátelská a uvolněná atmosféra, která na dílnách panovala rozmělnila ostych, takže se nikdo neobával zpívat ani přidat ruku k dílu. S projektem by organizátoři rádi pokračovali i v dalších měsících.

program: Z Ukrajiny mezi nás
realizátor: Jsme Joyful, z.s. 
místo: Praha 8, Hlavní město Praha
období realizace: 10/2022 – 12/2022
projekt byl podpořen částkou 30 000 Kč