Informační tabule u posezení 

Společenství místních spolků chce upravit pozemek na okraji obce tak, aby sloužil jako posezení, místo setkávání, odpočinku a zároveň k informačním bod vztahující se k vinařské tradici v obci. Společných prostor v obci výrazně ubylo vinou řádění tornáda. Proto se spolky rozhodly zvelebit takové místo, které již slouží jako posezení, jsou zde i dřevořezby, které upomínají vinařskou tradici kraje. Vinařský spolek zde plánuje vinařskou stezku, dále je toto místo využíváno hojně mládeží, protože místo, které dříve využívali, je staveniště po tornádu. Taky je využívají k odpočinku místní senioři a rodiče s dětmi z nedalekých bytových domů. Na místo je dále mimo informační tabule plánovaná i výsadba zeleně a altán nad posezení. 

program: Fond sousedské obnovy 
realizátor: Helena Jančálková 
místo: Moravská Nová Ves, Jihomoravský kraj  
období realizace: 11/2022 – 5/2023 
projekt byl podpořen částkou: 100 000,-Kč